Balans.Beauty.Life Style Coaching.Relatie.Dieren.Emissiearme vloeren.Reacties.Gastenboek.Contact.
Welzijnsgevoel

Informatie voor agrarische landbouwers  en aannemers … door uw collega  

 

Ik ben begin december 2009 door H.T. benaderd betreffende de emissiearme welzijnsvloeren.

Hij is destijds bij mij geweest om te praten over mijn nieuwe stal van 500 koeien. Hij vertelde er meteen bij dat hij iets voor zichzelf wilde beginnen, ik vond hem destijds nog al loslippig. Verhalen kan hij vertellen, heel enthousiast zodat je gemakkelijk wordt meegesleept, zoals de meeste boeren, mensen, collega’s die H.T. wel kennen.

Wat boeide mij dat of H.T. een collega had gevonden die met hem samen zijn bedrijf wilde opstarten.

Ik had toentertijd rugklachten, was niet vooruit te branden, H.T. wist wel een adresje voor me, zo had hij me Herma van La Lanchs aan geraden, hij zei, ga eens met je rugklachten naar haar toe, ik weet zeker dat je van je klachten afkomt. Ik ben van mijn klachten afgekomen en heb een nieuwe levensles erbij gekregen. Maar ook ben ik een illusie armer geworden, niet door Herma maar wel door H.T.

Want afgelopen 2 weken ben ik weer met mijn andere kwestie van mijn lichaam bij Herma geweest. Haar gespreken zijn zeer verhelderend en zij spreekt niet over de commotie bij haar in huis. Dit vind ik zo lovend van haar, dat ik daarom heb besloten mijn verhaal aan jullie te willen vertellen. Ook hoop ik dat ze dit op haar site wil zetten.

 

Welzijnsgevoel is een positief gevoel, dus als wij mensen een positieve ervaring hebben, dan delen we dit heel graag met andere mensen. Maar een negatieve ervaring wordt vaak in de ijskast gestopt, onder de vloer gemoffeld zodat het niet weer op tafel komt.

Maar vaak is van zo’n negatieve gebeurtenis iets waar altijd iemand de dupe van is. De gene die er dupe van is, is niet altijd de dader.

Iedereen weet, dat een negatief verhaal ook een andere kant heeft. En dit kan alleen omgezet worden als iemand de andere kant van het verhaal verteld. Dan heb je weer het positieve welzijnsgevoel wat je kunt creëren bij jezelf, maar ook bij de gene die dupe is geworden van een negatief verhaal.  

 

Ik heb ervaren hoe prettig een conversatie, van gedachten wisselen kan zijn met Herma, ze probeert je altijd toch een positieve kant te laten zien aan gebeurtenissen, hoe pijnlijk deze ook kunnen zijn.

Deze pijn word je meestal aan gedaan door een mens, de mens die je vertrouwde en die gewoon over je gevoel heen walst, niet stil staat wat dit voor jouw als ontvanger kan betekenen.

Meestal wil de mens die dat doet er zelf beter van worden en bijgevolg zichzelf een negatief dan wel positief gevoel geven, ja wel over de rug van een ander.

Ik ben blij dat Herma haar welzijnsgevoel site heeft, ik, maar ook mijn vrouw, voelen ons geroepen om ook onze kant van het verhaal te vertellen.

Wij mensen praten allemaal over de normen en waarden die weer terug moeten komen in onze samenleving, dat wij die waarden ook aan onze kinderen door moeten geven, maar dat wij mensen ook zelf hierop verdacht moeten zijn. Lijkt me toch dat dit van iedereen wordt verwacht, en men hier geen onderscheid van mogen maken, of niet dan!!

 

Begin januari was er door H.T. namens de betonfabrikant van de welzijnsvloer een bijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de welzijnsvloeren.

Een aantal landbouwers gaven aan dat ze het beslist niet eens waren hoe de bijeenkomst  verlopen was bij de Radstake. Wij waren allen hierover zeer verbolgen, en nadien hebben we bij het bedrijf van B. er onderling over gehad.

Hoe kan een directeur van een bedrijf de ontwerper de toegang weigeren bij een openbare bijeenkomst, en de manier waarop deze directeur zijn macht probeerde neer te zetten heeft ons zeer verbaasd, kwam zeer bedreigend over op ons maar naar ik aanneem ook voor de ontwerper. Uiteindelijk kon de ontwerper zijn woordje doen, zonder dat hij daarom vroeg, maar hij heeft op een zeer nette manier verteld dat hij ontslagen was. Hij vertelde niet dat dit een zet van H.T. was geweest, maar die er zaten wisten meteen hoe de vork in de steel zat omdat H.T. die deze zet had gedaan rood aan liep, ontzettend zenuwachtig werd en liep meteen weg.

Als ik nu nog terug denk aan die dag , het gesprek wat tussen ons boeren plaatst vond, welk bedrijf ontslaat zijn ontwerper?? Men vroeg ons af wat denkt de fabrikant daarmee te bereiken? Wat ons boeren het meest verbaast dat H.T. in deze tijd je beste vriend/collega een oor aan naait om er zelf beter aan te worden.

En weet u wat het toppunt is van het hele verhaal is, dat ik hoorde  van een andere collega, dat de Heer H.T. gewoon mag blijven werken bij het bedrijf. Dus collega’s als je H.T. op je bedrijf krijgt, weet waar je aan begint. Wees waakzaam want een gewaarschuwd mens telt voor 2!!!

Een aantal melkveehouders waaronder ik hebben daarna nog onderling contact gehad en hebben de ontwerper gebeld wat er gebeurd was.  Dit klopte precies met wat we eigenlijk die dag al wisten.

 

Had laatst met een andere vloerenleverancier gepraat en die vertelde dat je je ontwerper in de watten moet leggen want zo’n iemand geeft jouw bedrijf wel het aanzien. Wie zijn ontwerper laat lopen, is stom bezig……..

Het heeft ons allen zo geschokt dat ik weet van een aantal van mijn collega’s dat zij daar hun stalvloer niet hebben gekocht.

 

Hierop aanhouden hebben mijn vrouw en ik besloten om onze nieuwe stal/ vloer bij een andere bedrijf te laten maken.  

 

De voornaamste welzijnsproblemen in de huidige melkveehouderij zijn toch kreupelheid en klauwgebreken. De stalvloer wordt hierbij gezien als een belangrijke oorzaak.

Koeien die worden gehouden lopen op een betonnen stalvloer  zo geheten rooster-, dichte-, en sleufvloer. De meningen van de meeste collega agrarische landbouwers zijn zeer verschillend over welke vloer het beste is voor hun dieren, want ook hier gaat het om een gevoel, een dierenwelzijns gevoel.

 

Men hoop op een sterke opkomst van alternatieven voor roostervloeren. Schone vloeren verhogen het welzijn van de dieren. Maar een vloer die louter emissie verminderd….  is dat ook de juiste vloer die het  welzijn van de dieren sterk bevorderd?

Door allerlei boerenvakbladen is er in de afgelopen jaren onderzocht welke vloer aangemerkt kan worden als een welzijns, emissiearm stalsysteem, want elke fabrikant zegt dat zijn vloer het beste is. Het beste zou zijn dat  de minister van VROM een verbetering van dergelijke Emissiearme, welzijns vloeren aanscherpt, door middel van beoordeling van welzijn voor de dieren, en eventuele knelpunten  blijven verbeteren aan de bestaande vloeren en stallen!!! Want als ik zie hoe de dieren in sommige stallen gehuisvest zijn en op wat voor vloeren de koeien lopen, dan vind ik dat zeer bedroevend.

 

Want ook hebben een aantal melkveehouders zich geuit bij de bestaande vloerenfabrikanten die hun vloeren nu in hun stal hebben. Deze bevatten meerdere kinderziektes, dus collega’s wees daar op verdacht .. want de vloer die een vervolg op een andere bestaande vloer is… betekend  dus, dat de ontwerper steeds bezig is om deze te verbeteren. Maar als de ontwerper niet meer werkzaam is in een bedrijf, dan blijven de kinderziektes er gewoon in zitten.

Want wij moeten met een ontwerper om tafel als wij willen vertellen welke kinderziektes in de vloer zitten, niet met een directeur aan tafel zitten of we de vloer nemen of niet.

Bedenk dat als je een vloer wilt zoals ik heb gedaan dat je niet bij het eerste beste praatje onder tafel wordt gepraat of voor het lapje word gehouden dat de ontwerper van deze bekende stalsystemen niet meer aanwezig is op het bedrijf, door één of andere vage reden. Dan ga je als landbouwer eens achter de oren krabben… zit er dan een adertje onder het gras, welke “goede”fabrikant zet een ontwerper uit zijn bedrijf, dan is er toch iets mis met het bedrijf of met de gene die het bedrijf leid.

Mochten er over een paar jaar alternatieven zijn voor de bekende welzijns- roostervloeren, houden wij ons allemaal aan bevolen.

 

Stalvloeren zijn normaal van beton, een materiaal waar de koeienklauw niet op gemaakt is. Bovendien zijn ze vaak vochtig en komen de klauwen veelvuldig in contact met mest.

Ter vermindering van de ammoniakemissie uit melkveestallen is in de jaren negentig de sleufvloer geïntroduceerd als alternatief voor de roostervloer. De sleufvloer is een erkend emissiearm systeem. Maar de sleufvloer wordt na een aantal jaren zo glad dat de begaanbaarheid een probleem wordt.

Het andere probleem is dat wanneer je de sleufvloer gaat opruwen, de vloer eigenlijk niet meer aan de eisen voldoet mbt emissiearm. Zoals bij mijn buurman het geval is.

 

Aan  de resultaten van de proefstallen van melkveehouderij zitten een aantal haken en ogen.

Ik las Herma, op http://agrabeton.cementenbeton.nl dat het ministerie van VROM er over na denkt  over een mogelijkheid dat er meer dan vier melkveehouders in aanmerking te laten komen voor hetzelfde proefstalsysteem. Of dit nog niet gebeurde.

Want er zijn nog maar 2 vloerenfabrikanten die een vloer op RAV lijst hebben. De anderen kunnen zeggen wat ze willen en getallen roepen van 7,0 kg emissie, dit is nog niet definitief!

Dus Herma alle fabrikanten praten in hun eigen straatje en meestal is het gewoon om te verkopen en denken niet na of hun verhaal ook waarheden bevatten.

 

Weet je Herma, koeien vergeten de mensen niet die in de stal komen, maar wij boeren vergeten niet de mensen die oneerlijk zijn.

 

Groet Paul(Ome Joop)

                                                                                                                              Volgende pagina