Balans.Beauty.Life Style Coaching.Relatie.Dieren.Emissiearme vloeren.Reacties.Gastenboek.Contact.
Welzijnsgevoel

Nederlandse melkveehouders zijn vanaf 2013 verplicht om emissiearm te bouwen.

 

 

Dit onderstaande verhaal is ontstaan omdat ik zat te keuvelen met een stel agrarische vrienden over verschil van woorden, zo ontstond ook dit verhaal. Met de bij mij blijvende hangende woorden over Duurzaamheids (vloer) of Welzijns (vloer).

 

Welzijn van melkvee staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Huisvesting die op de behoefte van de koe is toegesneden, is voor de welzijn van de koe, een belangrijke factor. In de praktijk hoor je vaak  vele vragen en knelpunten die betrekking hebben tot relaties tussen huisvesting en dierenwelzijn.

 

Deze sector, van welzijn voor rundvee gaat een spannende tijd tegemoet. De weg naar een wereldmarkt, met aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn, zal veel creativiteit vergen van de individuele ondernemer. Investeren in duurzaamheid. Duurzaamheid is bewust kiezen voor mens, milieu en economie.

Hoe economie en integrale duurzaamheid hand in hand kunnen gaan, geeft een symbool weer van elegantie, kracht en duurzaamheid. Wanneer u duurzaamheid op een goede manier weet te vertalen naar uw processen en activiteiten, dat naast eventuele kosten, besparingen, geeft dit een positieve uitwerking heeft op het welzijn van mens en dier.

Daarom is de ontwikkeling van nieuwe emissiearme vloeren volop in beweging.

Dierwelzijn in de gaten houden en toch een emissiearme vloer hebben. Deze vloer moet enerzijds emissiearm zijn, maar anderzijds goed beloopbaar. Door daar nog een schepje bovenop te doen geeft dit een beter welzijn en is bij Berkel Beton de Emissiearme Duurzaamheidsvloer ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welzijn is een algemeen begrip. Welzijn is een begrip dat buiten de economie staat. Welzijn in de allesomvattende betekenis van het woord. Denk hierbij aan o.a. : relatieproblemen,  overspannenheid, identiteitscrisis, gewichtsbeheersing.

 

Vaak word welzijn vertaald naar het begrip Wellness.  Over het algemeen een holistische betekenis waarbij gekeken wordt naar zowel het lichamelijke, sociale, emotionele, intellectuele als spirituele welzijn van de mens en dier.  

In de meeste Europese landen heeft Wellness echter alleen betrekking op lichamelijk welzijn en worden vaak slechts deels aangepakt, zoals bepaalde vormen van voorkomende gezondheidszorg: fitness en beweging, gezonde voeding en gewichtscontrole, meditatie en ontspanningsoefeningen, stressmanagement, massage en het beheersen van verslavingen aan bijvoorbeeld roken, drugs en alcohol.

 

Dierenwelzijn gaat over hoe dieren zich voelen. Er bestaat ook niet één “harde maat” die in absolute termen kan aangeven hoe het met het welzijn van de dieren gesteld is.

De knelpunten op het gebied van dierenwelzijn die in de verschillende productiesectoren naar voren komen, zijn makkelijk te identificeren. Maar het vinden van oplossingen voor die knelpunten lijkt in alle gevallen complex, dieren welzijnsproblemen staan nooit op zichzelf, er zijn altijd meerdere factoren te vinden die op het welzijn van invloed zijn.

Op grond van onderzoeken naar het gedrag, fysiologie en gezondheid van dieren zijn basisprincipes te formuleren, die van essentieel belang zijn voor het ontwerp van een diervriendelijk houderijsysteem.

Bij het inpassen van diergezondheidseisen binnen de bedrijfsvoering treden spanningsvelden op met eisen van andere terreinen, zoals milieu, welzijn, economie en arbeid, waardoor op een of meer van deze gebieden suboptimale situaties ontstaan.

Voor mij is het optimaal welzijn van zowel mens als dier één van de belangrijkste uitgangspunten. Een negatief gevoel, situatie en/of verkeerde emissievloer kan negatieve reacties tot gevolg hebben, dit geldt zowel voor mens als dier.

De gezondheid van onze huisdieren, rundveedieren wordt beïnvloed door de mensen waarmee zij mee samenleven. Andersom geldt ook dat het dier invloed heeft op het welzijn van de mens en de mens heeft invloed op dierenwelzijn. Het kan zeer wenselijk zijn deze onderlinge samenhang en beïnvloeding te observeren en te interpreteren en deze visie vervolgens benutten als instrument voor gezondheid en welzijn.

 

Alle informatie zoals kleuren, licht, muziek en geur die wij vanuit werk en samenlevings omgeving tot ons nemen, heeft direct effect op het gedrag en welzijn van mens en dier.

De sfeer die wij zo ervaren bij een bedrijf is van wezenlijk belang voor het gewenste resultaat en imago die we dan opdoen bij een afspraak. Wat kan leiden tot zaken of geen zaken doen.

 

Het is van groot belang in het bedrijfsleven  om mensen met creatieve ideeën ruimte te geven.

Dit werkt inspirerend in hun eigen werkomgeving, maar geeft verbeteringen aan anderen die met hun samen werken, tevens verbetert het de marktpositie van het bedrijf.

In een bedrijf waar mensen de mogelijkheid hebben om op te staan met hun scheppende uitvindingen, en betaald krijgen naar deze uitvindingen die ze doen voor dat bedrijf, zal ook vaker een uitvinding worden gedaan op het gebied van duurzaamheid.

Hoe meer het bedrijf deze uitvinder weet te waarderen, zowel om als wel van de uitvinder leert, om de uitvinder geeft, zal deze nooit voor zichzelf hoeven te beginnen. Want een waardering voor de duurzaamheid is een veelvuldige voorkoming van duurzaamheid.

 

Door mijn opvoeding van mijn ouders die een Non-ferro gieterij bezaten, was door hun sterke overtuiging dat hun ondernemerschap met een focus op duurzaamheid een voorbeeld kon zijn voor ons Nederlanders.

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. (overgenomen uit Wikipedia).

Volgens Duurzame-info.be duiden de dimensies van duurzame ontwikkeling zo ook op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: milieu, maatschappij en economie. Soms worden deze als kwalitatieve doelstellingen geformuleerd: ecologische verantwoordelijkheid, maatschappelijk, ontwikkeling, potentieel, economische en/of capaciteit.

 

Mijn standpunt die ik meestal na streef maar ook wil meegeven in mijn praktijk  is: durf nieuwe en duurzame wegen in te slaan, begin met een ambitieus plan.