Balans.Beauty.Life Style Coaching.Relatie.Dieren.Emissiearme vloeren.Reacties.Gastenboek.Contact.
Welzijnsgevoel

Life Style Coaching

 

Zo wil ik met mijn werk, mensen die komen graag een “kleine” ondersteuning bieden.

Mensen helpen, de weg wijzen in een natuurlijk groeiproces naar bewustzijn, welzijns- gevoel en bevinden, maar ook het negatieve te leren om te zetten in een positief welzijns en evenwichtig bevinden. Soms als het nodig is maak ik gebruik van wat extra's hulpmiddelen. Dit om onze levensles wat gemakkelijker te maken.

Ik maak hiervoor gebruik van natuurlijke, lichaamsgerichte methodes en middelen zoals: Magnetisme, Mineralen (celzouten), Bachbloesem, Edelstenen, Voedingslijsten, Aardstralen en Wateraders die opgezocht moeten worden.

 

Ik geloof in de natuur en in haar eenvoud en kracht. Ik vind er rust en ontspanning in, ze geeft me ook nog eens allerlei dingen die goed voor mij/ons zijn.

De natuur met al haar elementen biedt ons op haar eenvoudige manier een heel wezenlijke les in “welzijn” aan. Ze is daarbij zeer toegankelijk voor ons, ook al staan we daar misschien niet zo vaak bij stil.

Ik laat me graag door haar inspireren en raken.  

 

 

 

 

Het is een aloud gegeven dat de mens het best tot zijn recht komt als hij zich goed voelt, lekker in zijn vel zit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de mate waarin een mens tevreden is over zichzelf, over anderen en door anderen. Maar daarnaast is het gevoel "ergens bij te horen, ergens onderdeel van uit te maken", van minstens even groot belang. Als het persoonlijk welbevinden in orde is, bestaat er een grotere bereidheid om deel te nemen aan de samenleving op basis van geschreven en ongeschreven regels en is er ook meer ruimte om iets voor anderen te doen en voor anderen iets te willen betekenen. Ons persoonlijk welbevinden draagt dus in belangrijke mate bij aan de sociale structuur en samenhang van de samenleving. Als je niet kunt delen en boos blijft op wat anderen je aan doen, is het welzijnsgevoel niet in balans.  

 

Gezonde voeding en in beweging blijven is belangrijk voor je gezondheid en welzijn, maar er komt nog veel meer kijken. Het geloven dat je lichamelijke, intellectuele, emotionele, sociale, beroepsmatige en spirituele status invloed hebben op je welzijn. Er is echter geen strak schema voor te geven en er is geen formule om gelukkig te worden. Het is de moeite waard om uit te zoeken, welke combinatie je gevoel van welzijn kan verbeteren.

Hoe meer we leren ons welzijnsgevoel te begrijpen, hoe anders wij ons voelen. Want toch heeft welzijn ook te maken met hoe je jezelf voelt en wat jij belangrijk vindt. Daarbij gaat het niet alleen om materiële dingen, maar ook om immateriële zaken. Gevoelens als jaloezie, afgunst, waardering (voor jezelf en je omgeving), sympathie, hebben veel te maken met jouw persoonlijke welzijn. De relaties die je hebt met andere mensen kunnen jouw welzijn en die van de mensen waarmee je contact hebt verhogen.  

Pas als je in staat bent aardig voor jezelf te zijn, kun je aardig zijn voor een ander. Veel mensen denken aardig te zijn, te maken heeft met geld of willen dit uitdrukken in geld. Zo kan een baas jaloers zijn op de ideeën van zijn werknemer, dus de baas is onaardig tegen zijn werknemer. De baas vind zichzelf niet aardig en kan zich geel en groen ergeren, aan mensen die wel aardig zijn, een goed woordje voor hebben anderen en wel jouw welzijns gevoel vergroten. Hoe voel je je dan op dat moment, dit zijn zaken waar het bij de contacten met anderen vaak om gaat. Dit relatie niveau in de communicatie wordt vooral weergegeven door lichaamstaal. Het gaat er dan niet meer om wat we zeggen, maar hoe we het zeggen. Aardig zijn is verdwenen, ook ons welzijns gevoel is onvindbaar. Word u gewaardeerd om wat u doet op uw werk, thuis,  gezin, vrienden?

 

Uw welzijns gevoel krijgt een vorm door de relaties met de mensen om ons heen. De kwaliteit van die relaties wordt bepaald door de manier waarop we met anderen communiceren. Bij communiceren denken we vaak het eerst aan hoe we met anderen praten en waarover dat dan gaat. Dat kan gaan over uiterlijkheden: je baan, het avondje uit, de laatste soap, je nieuwe led-tv. Woorden zijn daarvoor het handigste communicatie medium. Daarbij gaat het om de inhoud van het welzijns gevoel. Maar als het gaat om aspecten over de relatie, sociaal zijn naar elkaar, schieten woorden vaak te kort.

Aardig zijn voor jezelf is niet alleen een kwestie van je lichaam verwennen, ontspannen en gezond leven. Ook de geestelijke mens heeft af en toe een opkikker nodig. De belangrijkste rol waarin we iets meegeven aan een ander en daarmee aan de toekomst van die ander.  

Hierdoor worden we ons bewuster van de voordelen van de relatie tussen ons lichaam, ons verstand en onze geest. Zo speelt niet alleen ons zien, horen, maar ook onze reukzin een zeer belangrijke rol in de relatie tussen lichaam, verstand en geest en daarom is het van groot belang voor ons welzijn en de kwaliteit van ons leven.

Een welzijns “bevinding” beschrijft daarentegen de bijzondere situatie bij het vinden met alle gevoelens, balansen bij elkaar. Zodat u kunt lezen hoe u uw welzijnsgevoel kunt vergroten. Een belangrijke bevinding voor mij wat ik heb opgemerkt in elke omgeving van wie dan ook, is sociale steun. Effectief communiceren is van essentieel belang om verder te komen in uw leven, werk, in het verbeteren van uw welzijn. Dit kan misverstanden, conflicten en wrok voorkomen tussen geliefden, vrienden, familieleden, werkgroepen, collega’s werkgevers, medestudenten en leraren. Zo probeer ik u dan altijd een paar tips mee te geven, soms bewust, soms om vast te houden aan een aantal punten, soms leren kijken dat achter een conflict altijd een paar feiten liggen die er achter kunnen hangen. Soms kan het direct en confronterend overkomen maar ik probeer altijd u te helpen, van en naar uzelf, met een zachte duw naar uw eigen richting.

 

Ervaringen van cliënten, zakenmensen, melkveehouders, landbouwers enz. die in mijn praktijk, komen, zijn geweest, heb ik gevraagd of zij hun welzijns gevoel, welzijns bevindingen op papier wilden zetten.

In 1990  kreeg ik voor mijn verjaardag een gastenboek van een vrouwelijke cliënte met haar verhaal er in voor mij, ze wilde de andere cliënten laten weten wat ik voor haar had betekend en in de loop van jaren zijn er meer gastenboeken bij gekomen. Alleen cliënten die in mijn praktijk komen kunnen deze verhalen lezen. Vaak kreeg ik te horen, wat zou het leuk zijn als je ook een site hebt van en over jezelf en niet alleen over je werk. En zo is deze site ontstaan, mede door cliënten ontstaan.